Logo Heindl   Logo HEINDL

Akustický analyzator 

s "breakglass" tlačítky slouží k automatickému snížení sloupku PILOMAT Analyzuje zvuky v průchodu, v přítomnosti vozidel záchranné služby, REAGUJE NA ZVUK SIRÉN